about.jpg
ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ DERNEĞİ

HAKKIMIZDA

Hakkımızda

EDSİS

Enerji Depolama Sistemleri Derneği

Enerji depolama sistemlerini üreten, geliştiren, bu sistemlerin uygulamasını gerçekleştiren, enerji depolama sistemleri konusunda mühendislik hizmeti veren ve yatırım yapan tüm paydaşları aynı çatı altında toplamayı hedefleyen Enerji Depolama Sistemleri Derneği; sektörün gelişmesine, sektörel ihtisaslaşmaya ve dolayısıyla ülkenin enerji depolama konusundaki politika ve çalışmalarına doğrudan katkı sunma gayesiyle kurulmuştur.

Günümüzde ortaya çıkan enerji ihtiyacının mevcut ve kısıtlı kaynaklarla sağlıklı bir şekilde karşılanabilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, enerji kaynaklarından daha etkin bir biçimde yararlanmak ve üretilen enerjiden daha fazla istifade edebilmek için enerjinin depolanması oldukça önemlidir. Hal böyle iken, enerji depolama alanında ülkemizin sürdürülebilir hedefleri ve politikaları çerçevesinde, enerji depolama sistemlerinin üretilmesi ve geliştirilmesine katkı sunmak, enerji depolama stratejilerinin belirlenmesi noktasında katılımcı bir vizyon geliştirmek ve uluslararası pazarda rekabet edebilen bir sektörün oluşması için çalışmalar yapmak temel amaçlarımız arasındadır.

Hedeflenen Faaliyetler

  • Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin katma değerli üretim yapmalarını desteklemek amacı ile kamu iş birliklerinin ve destekleme mekanizmalarının oluşturulması noktasında çalışma ve değerlendirmelerde bulunarak, kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütmek,

  • Enerji depolama sistemlerine yönelik oluşturulan eko sistemin ve finansman sağlayıcıların eğitilmesine yönelik eğitim, çalıştay, seminer ve benzeri faaliyetleri düzenlemek,
  • Enerji depolama sistemlerinin geniş kitlelere anlatılması için yerel, ulusal ve uluslararası basında paylaşımda bulunmak,
  • Depolama sistemlerinin test edilmesine yönelik yöntemlerin belirlenmesi ve paylaşılması ile test faaliyetlerinin yürütülmesi için araştırmalar ve çalışmalar yaparak, kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları ile eğitim kurum ve kuruluşları, vakıf ve derneklerle iş birliği yapmak,

  • Enerji depolama sistemlerinin projelendirilmesinde kullanılacak olan standart ve yöntemlerin belirlenmesi için kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, vakıf ve derneklerle ortak çalışmalar yürütmek.

Çalışma İlkeleri

  • Kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, meslek örgütleri, üniversiteler ve sektör öncülerinden oluşan PAYDAŞLARLA entegre
  • Enerji depolama sistemlerine yönelik ulusal standartların ve sertifikasyonların geliştirilmesine katkı sunmak ve sektörel ihtisaslaşma ile bölgesel rekabet avantajı oluşturmak noktasında ORTAK VİZYONA sahip
  • Seminer, konferans, panel ve çalışma gruplarıyla KATILIMCI